Dream House (DRH)

Năm 2017 lãi chưa đột biến

Công ty cho biết lợi nhuận 2017 mang lại chưa thể đột biến, do đây là giai đoạn phải tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản, trong khi các dự án này chưa tạo ra ngay dòng tiền, lợi nhuận. Tuy nhiên, dự kiến từ năm 2018 trở đi, công ty sẽ gặt hái thành quả từ đây.

Dream House (DRH): Năm 2018 dự kiến doanh thu nghìn tỷ, lãi tăng 130% - Ảnh 1.

Bên cạnh đó năm 2017, DRH tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, chuyển hướng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án bất động sản, là giai đoạn đầu gia nhập thị trường kinh doanh bất động sản nên gặp nhiều khó khăn, kết quả lợi nhuận 2017 giảm nhẹ, chưa đạt kế hoạch đã đề ra. 

Dream House (DRH): Năm 2018 dự kiến doanh thu nghìn tỷ, lãi tăng 130% - Ảnh 2.

Năm 2018 dự kiến doanh thu cả nghìn tỷ, lãi tăng gấp gần 2 lần

Công ty dự kiến sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/4 tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng vượt trội trong đó doanh thu 1.100 tỷ đồng, tăng gần 750% so với năm 2017 trong đó chủ yếu đến từ doanh thu bán BĐS các dự án DRH phát triển. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 180 tỷ đồng tương ứng tăng 130% so với thực hiện của năm 2017.

Công ty cho biết trong năm 2018, do dự án D-Vela, Central Garden và Metro Valley đi vào giai đoạn bàn giao nên kế hoạch doanh thu của công ty có sự đóng góp chủ đạo từ hoạt động đầu tư và kinh doanh bbất động sản, ước khoản doanh thu đem về từ các dự án này là 915 tỷ. Ngoài ra, Công ty cũng mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư, cung cấp các dịch vụ tư vấn, tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư…, nhằm đạt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ và tổng lợi nhuận trước thuế 180 tỷ trong năm 2018.

Dream House (DRH): Năm 2018 dự kiến doanh thu nghìn tỷ, lãi tăng 130% - Ảnh 3.

Đổi tên công ty

 

Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua là việc đổi tên công ty, từ tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đổi sang tên gọi mới là Công ty cổ phần DRH Holdings. Mục đích của việc đổi tên là để phù hợp với định hướng chiến lược trở thành mô hình tập đoàn đa ngành ngề, mở rộng quy mô, thị phần, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, khách hàng và người lao động.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tại đại hội, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu mới, trong đó có 9,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 và 2,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của DRH sẽ tăng từ 490 tỷ đồng hiện nay lên 610 tỷ đồng.

 

Đối tác